Qui Som?

La��Agrupament Escolta i Guia Cavall Bernat (AEiGCB) A�s una organitzaciA? i/o entitat sense A�nim de lucre que des del 1978 treballa per mantenir la tradiciA? escolta quedant els dissabtes a la tarda, fent les sortides trimestrals i els campaments de setmana santa i da��estiu.

Tot aixA? es fa grA�cies a la dedicaciA? desinteressada dels caps que, amb la colA�laboraciA? dels pares i mares, inverteixen temps i ilA�lusiA? en aquest projecte. La majoria da�� infants i joves sA?n de la ciutat de Manresa, havent-hi un equilibri entre nens i nenes. Tot i que anteriorment molts infants provenien de la��escola La Salle, actualment el grup sa�� ha diversificat a escoles i instituts de tota la ciutat.

La��activitat es du a terme a la��escola La Salle de Manresa, ja que el fundador na��era un germA� i ens va cedir una part del recinte per a poder desenvolupar aquesta activitat educativa. AixA? ens permet disposar da��unes instalA�lacions (camps de futbol, bA�squet…) molt A�mplies, a mA�s da��estar situada prA�cticament a les afores de Manresa, amb la qual cosa podem sortir del nucli urbA� fA�cilment.

La tasca que realitzem consisteix en preparar activitats dinA�miques de grup per tal da��oferir diversiA? i entreteniment, a la��hora que sa��aprenen uns valors com la��amistat, el treball en grup, el respecte a la natura… tenim el repte de desenvolupar una tasca da��educaciA? de forma coherent, adequada i motivadora per als nens i joves, tot donant-los la possibilitat de viure experiA?ncies significatives que els ajudin a desenvolupar-se com a persones. I tambA� oferir als nens i joves la possibilitat de formar part da��un projecte viu i coherent amb el mA?n i amb la societat actual.

L’Agrupament Escolta Cavall Bernat, forma part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, moviment da��educaciA? no formal que ofereix als nois i a les noies la��aventura de crA�ixer, aprendre i fer projectes en grup a travA�s del mA?tode escolta amb la��objectiu que es converteixin en persones compromeses, amb ganes de gaudir de la vida i de fer-la gaudir als altres.

I per saber moltes mA�s coses sobre nosaltres, et convidem a llegirA�aquest llibret digitalA�que vam preparar per a noves famA�lies!

I per si encara en vols saber mA�s coses, pots mirar aquest vA�deo on surten nens i nenes explicant com de bA� s’ho passen al cau!