AEiG Cavall Bernat
BRANQUES

Unitats

A l’Agrupament Escolta Cavall Bernat ens organitzem en cinc branques/unitats (grup de nois i noies d’un mateix interval d’edat). El conjunt de totes les branques d’un mateix interval d’edat dels diferents agrupaments del Moviment es coneix amb el nom de branca i cadascuna d’elles té un nom concret.

  • Castors i Llúdrigues (de 5 a 8 anys)
  • Llops i Daines (de 8 a 11 anys)
  • Ràngers i Noies Guies (de 11 a 14 anys)
  • Pioners i Caravel·les (de 14 a 16 anys)
  • Truc (de 16 a 18 anys)

Cada branca treballa independentment en els seus projectes, finalitats i objectius encara que es basen tots en una mateixa proposta metodològica que guia la nostra acció educativa. Cada grup és autònom i presenta iniciatives de grup, mitjançant l’anomenada Pedagogia del Projecte.
A la vegada s’estableixen espais de coordinació (de caps) entre totes les branques per tal de vetllar per la coherència en el projecte educatiu comú que ens uneix.

El mètode escolta i guia, tal i com l’apliquem, està pensat per treballar progressivament amb infants i joves des dels 5 fins als 18 anys. En cadascuna d’aquestes etapes, l’infant creix i es forma fins acabar el procés educatiu. En aquest moment, el o la jove pot optar per continuar fent la seva tasca de compromís en el Moviment com a cap i/o formador o bé continuar participant en altres entitats de caire social, polític, cultural, etc.